Samen optrekken

In Divers Den Haag trekken medewerkers en vrijwilligers van organisaties samen op om van elkaar te leren. Sommige organisaties zijn elkaar bekend. Maar ook organisaties en mensen die elkaar misschien nooit zouden zijn tegengekomen, leren elkaar hier kennen en werken samen. Tot ieders voordeel! Zij ondersteunen elkaar en delen ervaringen, kennis en deskundigheid, vooral op het gebied van sensitiviteit voor diversiteit. Daarbij maken ze maximaal gebruik van wat er al is. Bestaande kennis wordt open en beschikbaar gemaakt voor ieder die dat nodig heeft. En bestaande ondersteuningsstructuren worden aangesproken. Divers Den Haag is een beweging, die bestaat uit de energie die de deelnemende organisasties erin stoppen. Den beweging is actief sinds 2009.

Deelnemersberaad

Een paar keer per jaar komen de meest betrokken deelnemende partijen bij elkaar om plannen en onderwerpen voor de maanden daarna te bespreken. Alle deelnemers zijn daarin welkom. Ook wordt daarin gerapporteerd over de activiteiten en resultaten van de maanden daarvoor.

Kennisuitwisseling binnen organisaties

Verandering vraagt leiderschap, visie en voorbeeldgedrag. Daarom schetsen eindverantwoordelijken van de deelnemende organisaties het perspectief en trekken de kar. In het besef dat professionals (medewerkers en vrijwilligers) samen met cliënten en studenten wérkelijk laten zien wat het verschil is. Deze eindverantwoordelijken en professionals zijn dan ook sterk betrokken. En binnen organisaties zelf wordt proactieve kennisuitwisseling tussen professionals gestimuleerd. 

U komt Divers Den Haag op verschillende manieren tegen.

Bijeenkomsten en ontmoetingen

Er zijn regelmatig bijeenkomsten rond een thema. Sprekers laten daarin hun licht schijnen over het onderwerp. En met een lunch en soms muziek is het een mooie gelegenheid om nieuwe kennis en ideeën op te doen, ervaringen uit te wisselen en mensen te ontmoeten die u niet vanzelf- sprekend tegen zou komen. Jaarlijks is er ook de Divers Den Haag Lezing.

Leergangen diversiteit & sensitiviteit

In deze interactieve lessenreeks verbinden we kennis met de praktijk van alledag. Met vrijwilligers en professionals in de zorg en welzijn verkennen we vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk. Dit vanuit het perspectief van de superdiverse samenleving. Thema’s die aan bod komen: balanceren tussen gelijkheid en verschil; zin en onzin van cultuur; ethiek: regels, principes of zorg? Naast de basisleergang is er ook de vervolgleergang. Op de pagina Leergang vindt u alle informatie.