De ombudsman van de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg heeft een sterk divers samengesteld klantenkring gelijk aan de diversiteit in die gemeenten.


Teamfoto


Al die verschillen in inkomen, etniciteit, leeftijd, soorten problemen en opleiding vergen vaak maatwerk voor wat betreft benadering en probleemoplossing. Het maakt voor de ombudsman daarbij niet uit  of het dan gaat  om een uitkeringsmaatregel van €300 korting of een claim tegen de gemeente van enkele miljoenen. 

Den Haag is een sterk internationaal georiënteerde stad die taal- en cultuurverschillen met zich meebrengt. Al onze medewerkers spreken redelijk Engels, Frans, Duits en in voorkomende gevallen doen we een beroep op de tolkentelefoon. De verschillende achtergronden brengen ook heel verschillende soorten beleving met zich mee van wat de overheid is en wat de ombudsman kan doen. Soms is nodig dat de ombudsman uitlegt dat hij niet hetzelfde werkt als een advocaat of een rechter en dat hij ook zeker geen zaken voor klagers bij de gemeente weet te ‘regelen’.  

Het kantoor van de gemeentelijke ombudsman van Den Haag is momenteel negen mensen sterk. Daarmee behartigen we verschillende taken: naast het ombudswerk voor de gemeente Den Haag, ook dat van de gemeente Leidschendam-Voorburg, het werk van de jeugdombudsman en van de anti-discriminatievoorziening ‘Den Haag meldt’. Het werk wordt gedaan door  een trainee, twee frontofficemedewerkers, vier klachtenbehandelaars en twee ambtsdragers. De ombudsman streeft er naar de samenstelling van het team divers te laten zijn. De een heeft een Surinaamse achtergrond, een ander heeft lange tijd op de Antillen gewoond maar voor de rest is “wit”  sterk vertegenwoordigd. Deze eenzijdigheid wil  de Ombudsman zeker proberen te verminderen door bij het opvullen van vacatures de diversiteit een belangrijke rol te laten spelen. 

Qua leeftijd zijn we wel goed verdeeld. Vier zijn zestigplussers, één vijftigplusser, twee dertigers en twee twintigers. Ook werken we vanuit verschillende  richtingen zoals juridisch, integriteit, bestuurskunde, politiek, ambtelijk, historicus, bestuur en conflicthantering, sociaal-juridisch. Al die  verschillende achtergronden leveren verschillende benaderingen op. In discussies over aanpak komen die verschillende benaderingen dan ook op tafel. Soms aanvullend soms elkaar tegensprekend. Niet altijd makkelijk, maar het voorkómt dat we te veel in één richting denken en de klant op maat kunnen bedienen. Los daarvan speelt het mee in de aanbevelingen die we doen richting gemeentebestuur

We doen aan deskundigheidsbevordering door onze medewerkers sensitief te maken voor diversiteit en discriminatie. Een van ons heeft de leergang diversiteit gevolgd. Twee medewerkers hebben een uitgebreide leergang Verbindend Communiceren (voorheen geweldloze communicatie) gedaan waarin empathie voor de eigenheid van klanten een belangrijk uitgangspunt is. 

De verdeling man-vrouw is op negen medewerkers ten gunste van de vrouwen (4-5). In salaris- en opleidingsniveau zijn mannen bovenin enigszins oververtegenwoordigd: de twee ambtsdragers en twee klachtenbehandelaars zijn man, twee klachtenbehandelaars, de trainee en de twee frontofficemedewerkers zijn vrouw. 

Sinds juli 2017 heeft de ombudsman een nieuwe loot aan de stam. Het meldpunt discriminatieklachten ‘Den Haag Meldt’. Een belangrijk aspect is het expliciet maken en helpen bij het bestrijden van discriminatie waardoor er meer ruimte komt voor diversiteit in de Haagse samenleving. Alle medewerkers hebben cursussen over anti-discriminatiewetgeving gevolgd en bespreken wekelijks complexe cases. We publiceren jaarlijks over het fenomeen discriminatie en over tendensen (https://denhaagmeldt.nl/actueel/ons-jaarverslag-met-actuele-feiten/) waarmee we tevens rapporteren aan  het Haagse college van B&W  Dit gaat na op welke wijze de ervaren discriminatie kan worden voorkomen.