Schermafdruk 2019 04 24 17.48.46September 2018 verzorgde Baukje Prins een bijdrage aan ‘The Culture of Peace and Conflict Prevention’, UN General Assembly Conference in New York. Baukje is al lange tijd nauw betrokken bij Divers Den Haag als docent binnen de leergang Diversiteit en Sensitviteit, maar ook als adviseur. Haar bijdrage op de conferentie is hier te zien. Zeker voor deelnemers die de leergang al hebben gevolgd, zeer interessant om te bekijken.