Schermafdruk 2019 03 11 18.35.26Afgelopen donderdag ben ik aanwezig geweest bij de Zuid Holland Conferentie 2019, van de commissaris van de Koning Jaap Smit, op verzoek van Divers Den Haag. Praten over ‘Waarden in tijden van Transitie’, het klinkt natuurlijk heel actueel in deze tijdsgeest waar we geconfronteerd worden met een steeds sneller veranderende samenleving en het erop lijkt alsof de overgang van superdiverse steden naar superdiverse provincies een kwestie van tijd is. Dus vol goede moed toog ik naar het Museum Prinsenhof in Delft, in de veronderstelling dat ik een gezelschap aan toehoorders/gasten zou treffen die enige eer zouden doen aan de diversiteit die Zuid Holland rijk is maar de realiteit is net altijd even anders. Natuurlijk betrapte ik mijzelf er op dat ik enigszins vooringenomen was bij het horen dat de aanwezigen met name burgemeesters, wethouders en dijkgraven zijn want gelijk ervaar ik een soort van afstand, en waar dat op gebaseerd was kon ik toen niet precies aangeven. De conferentie begon met een animatiefilmpje, dat artistiek gezien heel mooi in elkaar gezet was en verschillende sprekers deden hun verhaal over ‘Waarden in tijden van Transitie’ en schijnen we een commissaris te hebben die echt humor heeft maar ergens in dit alles beving mij toch het gevoel dat die afstand die ik eerder ervaarde wel een basis had; namelijk de afstand in leef- en belevingswereld, een bubbel waarbij kennelijk niet daadwerkelijk voorgesteld kan worden wat het betekent om aan de onderkant van de samenleving te staan. Tijdens de ‘reflectieborrel’ bleek dat ik niet de enigste was die dit ervaren had en heb ik een mooi gesprek gehad met Rabbijn van Praag uit Den Haag en Rabbijn Ringer uit Rotterdam hierover en zullen we hier, in de nabije toekomst, verder op voortborduren. Tijdens het diner gingen we uitéén in tafelgesprekken om verder verdieping te geven aan het thema van de conferentie. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik wel schrok toen ik al dat bestek zag, maar door mijn hoofd koel te houden en gewoon af te kijken wat mijn andere tafelgenoten deden heb ik bij elke gang het juiste bestek weten te gebruiken. Nu, ging het natuurlijk niet over eten (wat trouwens wel Halal was en dat is een mooie erkenning) maar over de gesprekken met elkaar. Aan tafel met een oud-kamerlid van de VVD en tegenwoordig burgemeester, een voorzitter van een winkeliersvereniging uit Hellevoetsluis, een voorzitter van een jongerenafdeling van een politieke partij, een ondernemer in duurzame energie en onze tafelgastheer was de loco-provinciesecretaris van Zuid Holland. Er ontstond op een gegeven moment wel een open gesprek, waarvoor alle credits naar onze tafelgastheer voor zijn respectvolle en oprechte bejegening. Gesprekken waarbij eerlijkheid en kwetsbaarheid werden getoond, juist daar waar het ging om die erkenning dat de leefwereld van de meesten (kwetsbaren) onder ons ver af staat van de realiteit en privileges die hen ten deel is gevallen. Er werd ons ook gevraagd wat we een belangrijke waarde vonden. Gelijkwaardigheid als waarde die we moeten behouden in deze tijden van transitie is waar ik voor sta, gaf ik aan. Een waarde die mijn tafelgenoten onderschrijven maar ik vraag me af, los van de intenties en oprechtheid, of de strijd voor gelijkwaardigheid door de gemarginaliseerde groepen in deze samenleving ook daadwerkelijk begrepen wordt. Waarden in tijden van transitie, wat mij betreft zijn het niet de veranderende waarden die een (zorgelijke) uitdaging vormen voor de samenleving maar de eerlijke verdeling van- en toegang tot machtsmiddelen…

Jamila Faloun, actief binnen Divers Den Haag