Schermafdruk 2018 03 02 11.06.09RIBW Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt mensen met een psychiatrische aandoening en daarbij mogelijk ernstige psychosociale problemen bij het leiden van een gewoon leven. De organisatie staat midden in de diverse samenleving en biedt volwassenen begeleiding in de thuissituatie en in beschermde woonvormen. Bijzondere expertise wordt geboden aan psychiatrisch zieke mensen in combinatie met een verstandelijke beperking, doof- en slechthorendheid, verslaving en forensische problematiek. Fonteynenburg steunt mensen met psychiatrische problematiek bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Er wordt met cliënten toegewerkt naar een grotere zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Fonteynenburg biedt begeleiding in de regio Haaglanden: Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Leidschenveen, Wassenaar, Zoetermeer en Den Haag. In deze regio bieden zij onze cliënten begeleiding thuis of in een van hun beschermde woonvormen. Het hoofdkantoor staat in Rijswijk.